INLEIDNG: NIST

Ieder land had vroeger zijn eigen eenheden. Dat was erg verwarrend. De Franse zeemijl was b.v. niet even lang als de Engelse zeemijl en die was op zijn beurt weer niet even lang als de Engelse landmijl. In de tijd van Napoleon heeft men geprobeerd hier een eind aan te maken. Uit die tijd stammen de meter en de kilogram. De kilogram werd gelijk gesteld aan de massa van 1 liter water. Aan het einde van de negentiende eeuw heeft men een internationaal stelsel van eenheden ingevoerd.

Er is maar één plaats op aarde waar de officieel aanbevolen waarden van alle gangbare natuurkundige constanten te vinden zijn en dat is het NIST, het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology.


GROOTHEDEN EN HUN GRONDEENHEDEN

LENGTE - METER (m)

In 1790 besloot de Franse regering een standaardmeter te maken, gedefinieerd als het veertig miljoenste deel van de aardomtrek. Er werd een standaardmeter van platina vervaardigd. Deze wordt bewaard in het Franse staatsarchief. Internationaal werd deze meter in 1875 aanvaard.

meter 

Sinds oktober 1983 is de meter volgens het SI (systeem internationaal) gedefinieerd als de lengte van de weg die het licht in vacuüm aflegt in een tijd van 1/299.792.458 seconde.

OPPERVLAKTE - VIEKRANTE METER (m²)

De oppervlakte geeft aan hoe groot een 2-dimensionaal gebied is. Dit kan de oppervlakte zijn van een tweedimensionale vorm, maar ook de oppervlakte van een driedimensionale vorm.
 
Oppervlakte wordt ook wel grootte genoemd, met name bij die van percelen. Dan gebruikt men vaak andere oppervlaktematen (centiare - are - hectare).

De SI-eenheid van oppervlakte is de vierkante meter, m². Deze is afgeleid van de SI-eenheid meter.

INHOUD OF VOLUME - KUBIEKE METER (m³)

De inhoud of het volume van een voorwerp (lichaam, ruimtelijke figuur) is de grootte van het gebied in de ruimte dat door het voorwerp wordt ingenomen.

Toch is het zo dat wanneer we in werkelijkheid iets tegenkomen over inhoud, dit meestal weergegeven wordt door middel van liter. Ook dit is een inhoudsmaat (1l = 1dm³).

De SI-eenheid van inhoud is de kubieke meter, m³. Deze is afgeleid van de SI-eenheid meter.

MASSA - KILOGRAM (kg)

De waarde is bepaald door een cilinder (met bepaalde afmetingen) van een platina-iridiumlegering, bewaard in het Bureau International des Poids et Mesures te Sèvres.

kilogram

De kilogram is de enige SI-eenheid die is gerelateerd aan een door mensen gemaakt voorwerp in plaats van aan een natuurkundige eigenschap. Het is ook de enige basiseenheid in het SI die een SI-prefix (kilo) in de naam heeft staan. Dit is om historische en praktische redenen zo gehouden; logischer zou zijn het 'gram' als basiseenheid te kiezen.
 
terug naar boven